آیا در صورت شکست برجام حمله نظامی به ایران کلید می خورد؟

میهمان این برنامه : آقای افشین نریمان, خبرنگار آزاد و برنامه ساز اپوزیت

تلویزیون ایرانیان کانادا – itctv.ca

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing